Eiropas komisija plāno stingrākus ierobežojumus lielajiem digitālo pakalpojumu sniedzējiem ar mērķi ātrāk sodīt par pārkāpumiem un palielināt konkurenci tirgū.

Eiropas komisija ir izstrādājusi divus lielus likumdošanas aktus – Digitālo pakalpojumu akts un Digitālā tirgus akts. Jauno iniciatīvu ieviešana ļaus palielināt patērētāju tiesību un brīvību aizsardzību un radīs iespējas jaunu tirgus spēlētāju ienākšanai, kā arī mazo un vidējo uzņēmumu nostiprināšanai.

Eiropas un ASV tirgos šobrīd dominē četras augsto tehnoloģiju kompānijas – Amazon, Alphabet (Google), Facebook un Apple. Šo uzņēmumu augtā vērtība, kapitāla pieejamība un ieguldījumi tehnoloģijās nodrošina, ka citiem uzņēmumiem ir mazas izredzes ar tiem konkurēt.

Piemēram, interneta tirdzniecībā lielie meklēšanas dzinēji priekšplānā liek dažu lielāko  uzņēmumu vai sev piederošu uzņēmumu preces un pakalpojumus. Turpretim konkurentu piedāvātās preces un pakalpojumi tiek ierindoti zemākās pozīcijās – otrajā, trešajā vai tālākās lapās. Tā kā interneta lietotāji ļoti paļaujas uz meklēšanas dzinēju sniegtajiem risinājumiem mazākiem uzņēmumiem atliek maksāt par reklāmām šajās platformās vai iztikt bez to izmantošanas, kas rada zaudējumus.

Jaunās likumdošanas iniciatīvas arī ļaus lietotājiem atinstalēt ar ierīci sākotnēji piegādātās aplikācijas un programmatūru.

Plānots, ka pēc jaunu likumdošanas iniciatīvu ieviešanas Eiropas līmenī sociālie tīkli, interneta veikali un meklēšanas dzinēji būs spiesti pakļauties Eiropas regulējošo iestāžu prasībām vai arī maksās lielus sodus.

Līdzšinējā Eiropas uzraugošo institūciju prakse lielo uzņēmumu sodīšanai ir apliecinājusi sevi kā pārlieku lēnu. Lielie uzņēmumi var tiesāties gadiem, visu laiku turpinot pieļaut pārkāpumus. Lai šādas iespējas novērstu ir jāmaina normatīvo aktu bāze, kas uzreiz nosaka skaidras prasības un veicina konkurenci šajā segmentā. Turpmāk par pārkāpumiem komersantiem varēs tikt piemērots sods līdz 10% no globālā tirgus apgrozījuma konkrētajā gadā.

Paredzams, ka nākotnē interneta platformām varētu arī tikt uzlikta lielāka atbildība par tajās tirgoto preču drošumu un kvalitāti. Tāpat plānots uzlikt par pienākumu izņemt no apgrozības internetā nelegālās preces, pakalpojumus vai saturu.

Šobrīd tirgot preces lielajās e-komercijas platformās var dažādi tirgotāji, kas arī paši atbild par to sniegto pakalpojumu kvalitāti. Tiesa, veids kā ieviest šādas izmaiņas vēl nav zināms un varētu arī būt grūti īstenojams.

Rezultātā mēs varam prognozēt, ka attiecībā uz pēdējo punktu nekādas izmaiņas tuvāko gadu laikā netiks pieņemtas. Tā vietā Eiropas komisija un patērētāju tiesības uzraugošās institūcijas varētu pievērst lielākas pūles, lai veicinātu iedzīvotāju izglītošanu par dažādu sertifikāciju nozīmi, kā arī aicinātu iepirkties zināmos un uzticamos interneta veikalos.


Avots: